Spin Chem

Ceníky

Adipogen AG (Švýcarsko)

mono i polyklonální protilátky, proteiny, biochemikálie, ELISA kity.

Biomol GmbH (Německo)

Široký sortiment produktů z oblasti "Life Science" od mnoha firem.

BioLegend,  USA

Monoklonální protilátky využívané především ve výzkumu rakoviny.

Jackson ImmunoResearch Labs, Inc. PA, USA (JIR Europe Ltd, UK)

Speciální sekundární protilátky.

ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., Israel

Široká paleta rekombinantních proteinů.

Santa Cruz Biotechnology, Inc. CA, USA

Nabídka více než 49000 primárních (mono a polyklonálních) protilátek.

Spectrum Laboratories, Inc.USA (Spectrum Europe B.V. Holland)

Sortiment tvoří dialyzační a ultrafiltrační membrány.

Exalpha Biologicals Inc., USA