Spin Chem

Zastoupení

Adipogen AG (Švýcarsko)

Široký sortiment produktů z oblasti "Life Science" od mnoha firem.

Biomol GmbH (Německo)

Široký sortiment produktů z oblasti "Life Science" od mnoha firem.

Covance Research Products Inc. USA

Monoklonální protilátky využívané především ve výzkumu rakoviny.

Jackson ImmunoResearch Labs, Inc. PA, USA (JIR Europe Ltd, UK)

Speciální sekundární protilátky.

ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., Israel

Široká paleta rekombinantních proteinů.

Santa Cruz Biotechnology, Inc. CA, USA

Protilátky,chemikálie,siRNA/shRNA,laboratorní potřeby.

Spectrum Laboratories, Inc.USA (Spectrum Europe B.V. Holland)

Sortiment tvoří dialyzační a ultrafiltrační membrány.